Уста говорять: ВIн навIки згинув!Категории Леся Украïнка ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Уста говорять: Вiн навiки згинув! А серце каже: Нi, вiн не покинув! Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча? Тремтить-бринить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибинi, i б'ється враз зi мною: Я тут, я завжди тут, я все з тобою!   Так, завжди, чи в пiснях забути хочу муку. Чи хто менi стискає дружньо руку, Чи любая розмова з ким ведеться. Чи поцiлунок на устах озветься. Струна бринить лагiдною луною: Я тут, я завжди тут, я все з тобою!   Чи я спущусь в безоднi мрiй таємнi. Де постатi лелiють яснi й темнi, Незнанi й знанi, i наводять чари, I душу опановують примари, А голос твiй бринить, спiва з журбою:  Я тут, я завжди тут, я все з тобою!   Чи сон менi склепить помалу вiï,  Покриє очi, втомленi вiд мрiï, Та крiзь важкi, ворожiï сновиддя Я чую голос любого привиддя, Бринить тужливо з дивною журбою: Я тут, я завжди тут, я все з тобою!   I кожний раз, як стане вiн бринiти. Тремтять в моєму серцi тiï квiти. Що ти не мiг ïх за життя зiрвати, Що ти не хтiв ïх у труну сховати, Тремтять i промовляють враз зо мною: Тебе нема, але я все з тобою!   Коментар Поезiя Лесi Украïнки Уста говорять: Вiн навiки згинув! належить до iнтимноï лiрики, мiстить у собi автобiографiчнi мотиви. Лiрична героïня (а з нею i поетеса) пережила втрату коханоï людини, бона не може ïï забути, тому ïй здається, що коханий увесь час поряд, пiдтримує ïï. У пiснях, у мрiях героïня хоче забути муку, бо вiн — все одно завжди поруч.

Метки Уста говорять: Вiн навiки згинув!, ЛЕСЯ УКРАÏНКА, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 10-х РОКIВ XX СТ., Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 10-х РОКIВ XX СТ, Уста говорять, Вiн навiки згинув, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 10-х РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Уста говорять: ВIн навIки згинув!